Šiaulių banko įmonių grupė fiksavo pirmojo 2017 metų ketvirčio rezultatus. Kaip galima matyti iš banko išplatinto pranešimo - pirmasis ketvirtis buvo išties sėkmingas.

pelnas augo

2017 metų pirmąjį ketvirtį banko grupė uždirbo 13,4 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, banko trijų mėnesių pelnas siekė 15,2 mln. eurų. Prie banko grupės rezultatų svariai prisidėjo pelninga patronuojamųjų įmonių veikla, o jų išmokėti dividendai didino banko pelną.

„Pirmąjį šių metų ketvirtį didelį dėmesį skyrėme pagrindinėms banko veiklos sritims: verslo įmonėms ir vartojimui finansuoti, taupymo ir investavimo paslaugų plėtrai bei jų kokybei gerinti. Per tris šių metų mėnesius pasirašyta daugiau kaip 100 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius. Paskolų ir finansinės nuomos portfelis per metus padidėjo 10 proc. Sėkminga buvo banko pasiūlyta tradicinių taupymo produktų alternatyva - terminuotasis indėlis, kurio palūkanos susietos su tam tikro finansinio turto kainos pokyčiu. Bendras banko grupės indėlių portfelis per paskutinius dvylika mėnesių išaugo 7 proc. ir 2017 m. kovo pabaigoje viršijo 1,5 mlrd. eurų.

Išaugusios atsiskaitymų apimtys bei nemažėjanti grynųjų pinigų operacijų apvyvarta turėjo teigiamos įtakos grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimui – uždirbta 13 proc. daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Tam reikšmingą poveikį turėjo didelis klientų aktyvumas, renkantis metų pradžioje pasiūlytus naujus paslaugų planus privatiems ir verslo klientams.

Sėkminga veikla, susijusi su probleminėmis paskolomis, ne tik lėmė bendrą paskolų portfelio kokybės parametrų pagerėjimą, bet ir turėjo teigiamos įtakos banko grupės veiklos rezultatams – pirmojo šių metų ketvirčio pelno (nuostolių) ataskaitoje užfiksuotas 2,9 mln. eurų paskolų ir kito turto vertės sumažėjimo išlaidų grįžimas.

Pajamoms augant sparčiau nei išlaidoms, išlaikomas aukštas veiklos efektyvumas - banko grupės išlaidų ir pajamų santykis 2017 m. kovo pabaigoje sudarė 44 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta - riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga.

Šiaulių bankas išlaiko lyderio pozicijas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. 2017 m. kovo 16 d. su Europos investicijų banku buvo pasirašyta naujos paramos renovacijai Lietuvoje sutartis, pagal kurią 60 mln. eurų šiai programai skirs Šiaulių bankas. Ši sutartis padės ne mažiau kaip 350 daugiabučių pasiekti aukštesnius energijos vartojimo efektyvumo standartus.

Šių metų kovo 30 d. įvykusiame akcininkų susirinkime Šiaulių banko akcininkai pritarė banko valdybos siūlymui išmokėti 1,9 mln. eurų dydžio dividendus bei iš sukaupto banko rezervo padidinti įstatinį kapitalą 21,9 mln. eurų, išleidžiant akcijas, kurios bus proporcingai paskirstytos visiems akcininkams. Šiuos sprendimus teigiamai įvertino rinka – Šiaulių banko akcijų kaina Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje nuo metų pradžios išaugo 23 proc., o prekybos apyvarta banko akcijomis buvo ir iki šiol išlieka viena didžiausių.

Tarptautinis verslo ir finansų žurnalas „Global Finance“ šių metų kovą Šiaulių banką pripažino geriausiu banku Lietuvoje.